domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
  • správa bytových domov
  • administratívnych priestorov
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
 

Správa domov - Partneri

Pri zabezpečovaní technického výkonu správy domov Vám odporúčame výber dodávateľa z nižšie uvedeného zoznamu našich partnerských firiem, ktorý sme zostavili na základe Vašej skúsenosti a spokojnosti s ich kvalitou práce, pri používaní profesionálnych pracovných postupov a moderných materiálov, ako aj na základe ich osobného a ústretového prístupu ku svojim klientom. A to pri konkurenčne výhodných cenách. Napíšte nám ako ste boli spokojní!

Por.č. Názov firmy Predmet činnosti Vaše hodnotenie
Charakteristika
1 i-Systémy izolatérske práce, zateplovanie, strechy 10 technológia, perfekcionizmus
2 Lacza elektroinštalačné práce, projekty, revízie 10 presnosť, kvalita práce
3 Korbelič pohotovostná havarijná služba 10 dôslednosť, kvalita práce
4 LPG zimná údržba, záhradnícke práce 9 promptnosť
5 Ek
montáž a regulácia tepelných sústav 10 technológia, spoľahlivosť
6 SDS Juráček
upratovacie práce a zimná údržba 8 čistota, vybavenosť technikou
7 SEM plus
drobné opravy a upratovanie 10 zaisteresovaná kvalita
8 BARYT revízie a údržba výťahov 10 kvalita, spoľahlivosť, bezpečnosť
9 SYSTHERM energetika a riadenie, DKOST 9 špičková technológia
10 DOVA s.r.o.
Revitalizácia domov, inžiniering, stavebné povolenia,zatepľovanie 7 odbornosť, kompetentnost
Stupnica hodnotenia: 10=maximálne spokojní, 0=nespokojní