domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
  • správa bytových domov
  • administratívnych priestorov
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
 

Informácie

23.03.2011
Informácie pre nových vlastníkov bytových domov Bratislavská- Rezidencia Záhorská

Koncom roka 2010 (september-november) prebehlo odovzdanie technickej dokumentácie a ekonomickej agendy bytových domov od investora správcovi. Reklamácie stavebných závad v spoločných priestoroch alebo na spoločných zariadeniach boli uplatnené vo Vašom mene u investora, firmy MONO s.r.o., a postupne sa odstaňujú. Každý dom bol postupne označený nálepkou s logom správcu a kontaktmi na správcu spolu s nalepkou a kontaktmi na Havarijnú službu firma Korbelič. V jednotlivých domoch na zaklade súhlasu vlastníkov boli osadené presklené uzamykateľné vitríny, kde sú zverejnené oznamy, dôležité núdzové telefónne čísla, požiarne smernice, tepelný certifikát budovy a harmonogram upratovania, kde sa podpisuje kazdý výkon upratania v dome s dátumom a rozsahom vykonanej práce. Oznamy si môžete pozrieť aj tu:
Oznam o PMP I.
Oznam o PMP II.


Zmluva o výkone správy Bratislavská 53


Zmluva o výkone správy Bratislavská 51

Zmluva o výkone správy Bratislavská 47 

Zmluva o výkone správy Bratislavská 45 Kontakt na Nepretržitú havarijnú službu
(voda, elektrina, plyn, kanalizácia spoločných častí domu) firma KORBELIČ           0904 107 343
Kontakt na Nepretržitú pohotovosť kotolne
(výroba TUV, UK, voda, plyn, elektrina) SEM s.r.o.                                                              0948 975 010

PROSÍME NEPREHLIADNITE:
Pri prevodoch vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom z investora (predávajúci) na prvého vlastníka, investor správcovi nahlasuje túto zmenu a zasiela protokol o odovzdani bytu s dátumom a odčítanými stavmi meračov tepla, studenej vody a teplej vody. Nový vlastník sa správcovi preukazuje novým Listom vlastníctva a oznamom o počte osôb, ktoré budú v byte bývať. Na základe toho mu bude vydaný Predpis mesačného preddavku s jeho jedinečným Variabilným symbolom, pod ktorým bude platiť na účet domu preddavkové platby. Kópiu Zmluvy o výkone správy odovzdá vlastníkovi pri podpise Kúpnej zmluvy a podpise tlačiva o Pristúpeni k Zmluve o výkone správy zástupca investora, spoločnosť LEXXUS.

Každý prípadný ďaľší prevod vlastníctva bytu musí byť vykonaný v súlade s Pokynmi ako postupovať pri zmene vlastníka bytu, ktorý si môžete stiahnuť z našej web stránky www.semsro.sk/správa/tlačivá.

Žiadame nových vlastníkov o nahlásenie počtu bývajúcich osôb v byte mailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Žiadame vlastníkov, aby vo vlastnom záujme pri platení preddavkových platieb používali svoj v Predpise mesačného preddavku určený jedinečný Variabilný symbol, na základe ktorého sa identifikuje platba vlastníka a pripočítava sa do jeho osobného konta, ktorý mu správca vedie.  Číslo osobného konta vlastníka je jeho Variabilný symbol!

 

Privítame Vaše návrhy a podnety.