domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
  • správa bytových domov
  • administratívnych priestorov
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
 

Akcie

Pri príležitosti spustenia elektronického informovania vlastníkov bytov Vám ponúkame jedinečnú možnosť bezplatne získať v akcii:

inet-konzultacie-mensiZRIADENIE INTERNETOVEJ STRÁNKY VÁŠHO BYTOVÉHO DOMU, kde budete mať publikované všetky pre Vás dôležité informácie, zápisnice, zmluvy a údaje.

Ak uzavriete s nami Zmluvu o výkone správy alebo Mandátnu zmluvu budete môcť čerpať informácie o dianí v dome z Vašej súkromnej webstránky, chránenej pred prístupom iných osôb.
Získajte tento skvelý a moderný informačný portál Vášho domu a
Buďte s nami moderní....a spokojní...