domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
  • správa bytových domov
  • administratívnych priestorov
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
 

Informácie

PROSÍME NEPREHLIADNITE:
Pri prevodoch vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom z investora (predávajúci) na prvého vlastníka, investor správcovi nahlasuje túto zmenu a zasiela protokol o odovzdani bytu s dátumom a odčítanými stavmi meračov tepla, studenej vody a teplej vody. Nový vlastník sa správcovi preukazuje novým Listom vlastníctva a oznamom o počte osôb, ktoré budú v byte bývať. Na základe toho mu bude vydaný Predpis mesačného preddavku s jeho jedinečným Variabilným symbolom, pod ktorým bude platiť na účet domu preddavkové platby. Kópiu Zmluvy o výkone správy odovzdá vlastníkovi pri podpise Kúpnej zmluvy a podpise tlačiva o Pristúpeni k Zmluve o výkone správy zástupca investora, spoločnosť LEXXUS.

Každý prípadný ďaľší prevod vlastníctva bytu musí byť vykonaný v súlade s Pokynmi ako postupovať pri zmene vlastníka bytu, ktorý si môžete stiahnuť z našej web stránky www.semsro.sk/správa/tlačivá.

Žiadame nových vlastníkov o nahlásenie počtu bývajúcich osôb v byte mailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Žiadame vlastníkov, aby vo vlastnom záujme pri platení preddavkových platieb používali svoj v Predpise mesačného preddavku určený jedinečný Variabilný symbol, na základe ktorého sa identifikuje platba vlastníka a pripočítava sa do jeho osobného konta, ktorý mu správca vedie.  Číslo osobného konta vlastníka je jeho Variabilný symbol!

 

Privítame Vaše návrhy a podnety.

 
 

Správa domov - Partneri

Pri zabezpečovaní technického výkonu správy domov Vám odporúčame výber dodávateľa z nižšie uvedeného zoznamu našich partnerských firiem, ktorý sme zostavili na základe Vašej skúsenosti a spokojnosti s ich kvalitou práce, pri používaní profesionálnych pracovných postupov a moderných materiálov, ako aj na základe ich osobného a ústretového prístupu ku svojim klientom. A to pri konkurenčne výhodných cenách. Napíšte nám ako ste boli spokojní!

Por.č. Názov firmy Predmet činnosti Vaše hodnotenie
Charakteristika
1 i-Systémy izolatérske práce, zateplovanie, strechy 10 technológia, perfekcionizmus
2 Lacza elektroinštalačné práce, projekty, revízie 10 presnosť, kvalita práce
3 Korbelič pohotovostná havarijná služba 10 dôslednosť, kvalita práce
4 LPG zimná údržba, záhradnícke práce 9 promptnosť
5 Ek
montáž a regulácia tepelných sústav 10 technológia, spoľahlivosť
6 SDS Juráček
upratovacie práce a zimná údržba 8 čistota, vybavenosť technikou
7 SEM plus
drobné opravy a upratovanie 10 zaisteresovaná kvalita
8 BARYT revízie a údržba výťahov 10 kvalita, spoľahlivosť, bezpečnosť
9 SYSTHERM energetika a riadenie, DKOST 9 špičková technológia
10 DOVA s.r.o.
Revitalizácia domov, inžiniering, stavebné povolenia,zatepľovanie 7 odbornosť, kompetentnost
Stupnica hodnotenia: 10=maximálne spokojní, 0=nespokojní
 

Stránkové hodiny

hodiny1_n
v pondelok od 10.00 hod. do 14.00 hod.

v stredu od 13.00 hod. do 17.00 hod.

zástupcovia vlastníkov individuálne operatívne
počas celého týždňa na základe telefonickej dohody
 

Akcie

Pri príležitosti spustenia elektronického informovania vlastníkov bytov Vám ponúkame jedinečnú možnosť bezplatne získať v akcii:

inet-konzultacie-mensiZRIADENIE INTERNETOVEJ STRÁNKY VÁŠHO BYTOVÉHO DOMU, kde budete mať publikované všetky pre Vás dôležité informácie, zápisnice, zmluvy a údaje.

Ak uzavriete s nami Zmluvu o výkone správy alebo Mandátnu zmluvu budete môcť čerpať informácie o dianí v dome z Vašej súkromnej webstránky, chránenej pred prístupom iných osôb.
Získajte tento skvelý a moderný informačný portál Vášho domu a
Buďte s nami moderní....a spokojní...