domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
 • správa bytových domov
 • administratívnych priestorov
 • spoločenstvá vlastníkov bytov
 

Energetika

Naš cieľ: ENERGETICKY ÚSPORNEJŠÍ DOM... máme KNOW HOW overené praxou, vieme ako...

VIEME
Vám navrhnúť projekt postupných krokov na dosiahnutie úspor vo Vašom dome a zabezpečiť ich realizáciu a výhodné financovanie (čítajte nižšie).
AKO? ...napríklad:
 • zabezpečením presného a spoľahlivého ultrazvukového merača dodávanej tepelnej energie na päte bytového domu
 • inštaláciou ekologických domových kompaktných odovzdávacích staníc tepla (DKOST) v spolupráci s dodávateľom tepla BAT a.s., kde vlastným napojením sa na horúcovodné rozvody centrálneho zásobovania teplom (CZT) dosiahnete najväčšie garantované úspory energií a neplatíte žiadne straty na vedeniach z teplárne k Vám! A to najmodernejšími typmi DKOST v od popredných slovenských a českých výrobcov s nízkymi prevádzkovými nákladmi a internetovým grafickým dispečerským systémom riadenia vykurovania a výroby teplej vody v nich, prístupným každému vlastníkovi na internetovej stránke domu, ktorú Vám zriadime
warmline steamline
domové KOST WARMLINE typu voda - voda a STEAMLINE typu para - voda
 • inštaláciou bytových kompaktných odovzdávacích staníc tepla (BKOST), ktoré nezaberú veľa miesta a poskytnú Vám komfort regulácie spotreby tepla vo Vašom byte ako v rodinnom dome (pri horizontálnych rozvodoch tepla)
 • vybudovaním samostatnej plynovej kotolne domu
 • riešením vykurovania tepelnými čerpadlami s príohrevom vody v slnečných kolektoroch (vhodné pre menšie bytové domy)
 • hydraulickým vyregulovaním tepelnej sústavy domu a jeho odladením pri rozdielných vonkajších teplotách
 • hydronickým vyvážením prietoku teplej úžitkovej vody
 • osadením termostatických ventilov, vrátane najmodernejších a programovateľných, aby ste si mohli nastaviť želané vykurovanie bytu počas dňa a počas dní v týždňi, a dosiahli komfort rodinného domu a ďalšie úspory energie
rondostat
typ Honeywell HR-20 Rondostat
Máme týmito programovateľnými ventilmi osadené všetky vykurovacie telesá v jednom dome! Preto nás teší maximálna úspora tepla bez subjektívneho nastavovania ventilov jednotlivými vlastníkmi. (každý deň pri odchode a po prichode z práce, resp. na noc  sa automaticky zmení nastavenie!....komfort v byte ako v rodinnom dome!!...každý vlastník si to nastaví raz podľa svojich potrieb. Rôzne nastavenia na rôzne ročné obdobia, dovolenku...len tlačidlom prepnete...  )
 • inštaláciou moderných pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (meračov) na vykurovacie telesá
 • výmenou plastových okien v bytoch
 • vytesnením vchodových a schodiskových priestorov domu
 • zateplením obvodových múrov domu, strechy a suterénu
Posúdime energetický stav Vášho domu termovíznou kamerou a navrhneme Vám projekt postupnosti krokov na dosiahnutie cieľa - vytvorenia energeticky úspornejšieho domu.
Aktívne pre Vás...

Podľa Vašich potrieb
a s cieľom dosiahnutia efektu čo najväčšej úspory nákladov. Neexistuje jedno univerzálne riešenie. Prevezmeme zodpovednosť za technickú a finančnú bezpečnosť realizovanej investície a vo finančnej oblasti Vám navrhneme cash flow management:
1. Investíciu vieme pre Vás financovať postupným splátkovým systémom, bezúročne alebo s výhodným nízkym úrokom (investície nad 1 milión Sk), bez ručenia bytmi vlastníkov.

2. V prípade domových výmenníkových staníc vieme v niektorých prípadoch zabezpečiť ich zriadenie takmer beznákladovo - resp. s rýchlou návratnosťou celej investície cca do dvoch rokov (v závislosti od toho, v ktorej lokalite sa bytový dom nachádza).

Z REALIZÁCIE ENERGETICKÝCH PROJEKTOV MÁME KONKRÉTNE VÝSLEDKY A REFERENCIE!