domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
  • správa bytových domov
  • administratívnych priestorov
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
 

Ceny za služby

Mesačný poplatok za výkon správy je jeden z najnižších v SR vzhľadom na poskytovaný rozsah služieb , kvalitu a právnu bezpečnosť výkonu správy. Bytové domy v Bratislave:

nad 40 bytov: poplatok za byt/nebytový priestor len 8,00.-EUR
do 40 bytov: poplatok za byt/nebytový priestor len 8,50,-EUR
do 25 bytov: poplatok za byt/nebytový priestor len 9,50,-EUR
do 15 bytov: poplatok za byt/nebytový priestor len 10,00,-EUR
Bytové domy mimo Bratislavy individuálne dohodou.

Mesačný poplatok za výkon správy
prenajatého spoločného priestoru (PSP) preklasifikovaného na nebytový priestor v dome, kde:
  • nájomca neodoberá plnenia spojené s užívaním PSP je len 0.10.-EUR/m2 plochy prenajatého priestoru/mesiac.
  • nájomca odoberá plnenia spojené s užívaním PSP je len 0.10.-EUR/m2 plochy prenajatého priestoru/mesiac, najmenej však vo výške mesačného poplatku za byt v dome.
Jednorazový poplatok za zriadenie internetovej stránky domu: 3,50.-EUR/byt
Poplatok za prevádzkovanie, aktualizáciu a údržbu webstránky domu: 0,35.-EUR/byt/mesiac

Uvedené ceny sú bez DPH.