domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
  • správa bytových domov
  • administratívnych priestorov
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
 

Správa bytových domov - Referencie

Naši zamestnanci pôsobili v správcovských firmách, kde bol rozsah spravovaných bytov väčší ako 6000 bytov. Správu domov v súčasnej podobe sme začali po novom a od nuly v roku 2004. Odvtedy sme postupne vo výberových konaniach získali nové bytové domy, ktoré chcú mať spoľahlivú a kompetentnú správu (skúseností veľkého správcu) a popri tom často chýbajúcu ústretovosť a flexibilitu (menší správca s osobitným prístupom ku klientovi).
V spravovaných domoch sme si získali uznanie a spokojnosť vlastníkov. V každom obvode, v ktorom vykonávame správcovskú činnosť, máme referenčné bytové domy:

dom-gallayova01V 4 bratislavskom obvode:
Bratislava IV.: BD Gallayova 21,23,25 Dúbravka, zástupca vlastníkov pán Imrich Hofer.
Tu patrí poďakovanie ZV, pánovi Hoferovi a všetkým vlastníkom domu. Dokázali to, o čom si všetci myslia, že to nie je možné! Splatili dlh vo výške takmer 650 000.-Sk zanechaný od predchádzajúceho správcu. Konsolidovali dom a zrealizovali investičné akcie v hodnote viac ako 1,5 milióna korún. Majú novú zateplenú strechu a šetria prostriedky na teplo hydraulickým vyregulovaním tepelnej sústavy domu a účinným termostatickým regulovaním spotreby tepla! Bez pôžičiek z banky a úrokov, bez ručenia bytmi! Dnes po 2 rokoch v našej správe prešli zimné vykurovacie obdobie, majú splatený 1 milión z investícii a majú ešte na účte dostatok prostriedkov na plynulé zabezpečovanie prevádzkových potrieb domu. Výška mesačných preddavkov sa pritom nijako neodlišuje od iných bežných bytových domov. Ďakujeme Vám vlastníci za skvelú referenciu!


blumentalska-pavlace V 1 bratislavskom obvode:
Bratislava I.: BD Blumentlska 7, Staré Mesto, väščinový vlastník Rímskokatolícka cirkev zastúpená pánom farárom Štefanom Herényim.
Zástupcom vlastníkov je pán Dušan Hinca.
Tento 100 ročný dom sme prebrali do správy pred 2 rokmi v havarijnom stave. Vždy bol útočiskom sociálne odkázaných rodín a takto ako charitatívna Schifbeckovej základina bol aj v roku 1904 postavený. Väčšinovým vlastníkom prevažne nájomných bytov je Rímskokatolícka cirkev. Nedá sa nespomenúť, že vytrvalo blikajúcim svetlom v tme je pre tento dom správca farnosti vdp. Štefan Herényi. Tento dom práve vďaka jeho aktivitám, úsiliu a starostlivosti o všetkých bývajúcich spolu a každého jednotlivo, dnes funguje ekomonicky dobre, zrelizovala sa kompletná rekonštrukcia osvetlenia domu, vymenili sa všetky elektrické rozvádzače, opravili sa schodištia, osadili sa bytové schránky a dom je dnes čistejší. Ako sme vyriešili havarijný stav inžinierských sietí, keď peňazí niet? Tak, aby všetci vlastníci získali! A najviac starší a sociálne odkázaní. Odpredali sme strechu domu, zmanažovali sme ako právny a technický koordinátor v zastúpení vlastníkov podpísanie zmluvy o nadstavbe, kde stavebník ako protihodnotu, na svoje náklady, kompletne obnoví všetky inžinierske siete, zábradlia, fasádu domu, osadí plastové okná, upraví vnútorný dvor a vybuduje moderný výťah, ktorý tu veľmi chýbal. V Bratislave bude o jeden príťažlivý dom v centre, kde sa dobre býva, viac. Za príkladnú starostlivosť o dom patrí uznanie a poďakovanie zástupcovi vlastníkov pánovi Hincovi, ako aj všetkým, ktorí sa o zmeny pričinili.

Overte si ako spravujeme bytové domy! Radi využijeme aj Vaše skúsenosti, pripomienky alebo návrhy, aby sme mohli našu činnosť stále zlepšovať.
Ďakujeme.