domov       kontakt       sitemap
Slovenská správa nehnuteľností:
  • správa bytových domov
  • administratívnych priestorov
  • spoločenstvá vlastníkov bytov
 

Správa bytových domov - SEM s.r.o.

VÍTAME VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ SPOLOČNOSTI.
Spoločnosti, ktorej hlavným a dlhodobým predmetom činnosti je správa bytových domov.  Partner pre Vaše pohodlné a komfortné bývanie.

Pracovníci spoločnosti dlhodobo pôsobia v oblasti správy bytových domov. Sú držitelia osvedčení o vzdelaní v oblasti "Manažér správy budov"
. Poskytujeme kompetentný, zákaznícky orientovaný výkon správy, ktorý dôsledne vychádza z legislatívnych predpisov, profesijnej skúseností a praxe. Spoločnosť je členom predstavenstva profesijného združenia ZSaUN - Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností, ktoré vykonáva pre správcov aj odborné vzdelávanie na získanie certifikátu odbornej spôsobilosti, vyžadovanej podľa zákona o správcoch.

Garantujeme prehľadné spravovanie Vašich finančných prostriedkov, informovanosť o dianí v dome
. Rovnaké práva pre každého vlastníka.

Snažíme sa urobiť viac. Hľadáme riešenia "ako sa to dá", vrámci zákonných možností. Ceníme si Vaše podnety, lebo vieme, že
:

"NAJLEPŠÍM HOSPODÁROM MAJETKU JE JEHO VLASTNÍK"
Vy rozhodnete o čerpaní finančných prostriedkov.  My zabezpečíme realizáciu a právny servis Vašich rozhodnutí.
Zlepšíme kvalitu bývania, spoločne zmodernizujeme infraštruktúru domu, zoptimalizujeme náklady na plnenia a služby.        SpoľahlivoKompetentneÚstretovoSlušne
   SLOVAK ESTATE MANAGEMENT
DOBRÁ SPRÁVA PRE VÁS...
 
1

                                                                                                                                                                                              
P.S.: Portiamo nel nostro cuore

Poskytujeme veľmi osobný, angažovaný a kompetentný prístup pri správe bytových domov. Hľadáme riešenia "ako sa to dá". Zakladáme si
na férovosti a odbornosti. Pracujeme s Vašimi podnetmi a návrhmi. Pomáhame Vám lepšie bývať. Náš prístup je starostlivý, plný záujmu a ochoty. 

Toto si nemôžete kúpiť. Sú to hodnoty, ktoré portiamo nel nostro cuore – nosíme v srdci.